Besox

Vrijwillige overuren: is uw overeenkomst nog in orde?

29 oktober 2019

Een werknemer kan ingaan op het aanbod van zijn werkgever om jaarlijks maximum 120 vrijwillige overuren te presteren, zonder specifieke motivatie. Het quotum kan door een algemeen verbindend verklaarde sectorale cao verhoogd worden tot maximum 360 overuren. Opgelet: een aantal sectoren hebben reeds gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het quotum te verhogen (vb. PC 302 en PC 320).

Voor deze vrijwillige overuren moet er geen specifieke reden zijn om deze te presteren en er dienen ook geen formaliteiten nageleefd te worden. De vrijwillige overuren geven recht op loon en overloon, maar moeten niet ingehaald worden.

Om het systeem van de vrijwillige overuren te kunnen toepassen, moet er een schriftelijke overeenkomst worden afgesloten tussen de werkgever en werknemer. Deze kan voor maximum 6 maanden worden afgesloten.

U kan best regelmatig eens controleren of deze nog niet verlopen is! Is dit het geval, moet u deze overeenkomst zo snel mogelijk hernieuwen. Anders kan u het systeem van de vrijwillige overuren niet toepassen en vervalt u in de “gewone” overurenregeling met alle gevolgen vandien (akkoord vakbondsafvaardiging, toekenning inhaalrust, …).