Besox

Vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn: pas uw overeenkomst aan!

29 april 2019

Wanneer een werkgever besluit om zijn werknemer te ontslaan, kan dit hetzij via een opzeggingstermijn, hetzij via de uitbetaling van een verbrekingsvergoeding.

Wordt het ontslag betekend met een opzeggingstermijn, moet de werknemer deze in principe komen uitwerken. De werkgever en werknemer kunnen echter in onderling akkoord afspreken dat de werknemer de termijn niet moet presteren en dus vrijgesteld wordt van prestaties. Zijn contract blijft verder lopen tot het einde van de opzeggingstermijn en de werkgever betaalt het loon gewoon verder volgens de normale betalingsperiodes.

Bij een vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn moet de werkgever vanaf 29 april 2019 de betrokken werknemer schriftelijk informeren van diens verplichting om zich, binnen de maand nadat de vrijstelling is toegekend, in te schrijven bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling van het gewest waar de werknemer zijn woonplaats heeft (VDAB, Actiris, Emploi formation SPW Wallonie, Arbeitsamt ).

In het schriftelijk akkoord waarin de modaliteiten van de vrijstelling van prestaties worden geregeld, kan u dus vanaf 29 april 2019 best een extra bepaling hierover toevoegen.

Bron: Wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, B.S. 19 april 2019, 2e editie.