Besox

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers

30 september 2016

Indien u een jongere aanwerft in de maanden oktober, november of december 2016, moet er tijdens die maanden geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  1. De jongere mag niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht, hij moet elke studie met volledig leerplan of volledige leertijd stopgezet hebben, hij moet alle activiteiten stopgezet hebben die door een studie, leertijd of opleidingsprogramma of door om het even welk programma van een studie met volledig leerplan opgelegd zijn;
  2. De jongere moet aangeworven zijn met een arbeidsovereenkomst die aanvangt in de maanden oktober, november of december 2016;
  3. Het bedrag van de bruto belastbare bezoldiging mag niet hoger zijn dan € 2 950.

Er moet geen bedrijfsvoorheffing (= voorschot op de eindbelasting) ingehouden worden omdat de jongere op het einde van het fiscale jaar de grens van het belastbaar inkomen niet zal bereiken en in principe geen belastingen zal moeten betalen.

Uiteraard moet vanaf januari 2017 wel bedrijfsvoorheffing worden ingehouden.

Bron: KB dd. 16 december 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, B.S. 21 december 2015.