Besox

Vlaams globalisatiemechanisme: aanvraag tot en met 30 september 2021

10 september 2021

We informeerden u al eens over het Vlaams globalisatiemechanisme. Het betreft een extra premie voorzien door de Vlaamse Regering, voor financieel zeer zwaar getroffen ondernemingen met een grote tewerkstelling. Aangezien sommige bepalingen voor verwarring zorgden, is er een ministerieel besluit gepubliceerd ter verduidelijking.

Steunpercentage

De steun bedraagt 10% van de omzet (exclusief BTW), in de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019.

De volgende beperkingen zijn van toepassing:

  • van het totaalbedrag worden de reeds uitbetaalde premies afgetrokken, zoals de hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en het Vlaams beschermingsmechanisme;
  • het steunbedrag mag voor kleine ondernemingen niet meer dan 90% van de niet gedekte vaste kosten bedragen en voor middelgrote en grote ondernemingen niet meer dan 70% van de niet gedekte kosten zijn;
  • ondernemingen met een omzet van meer dan € 25.000.000 (exclusief BTW) en met minstens 20 werknemers worden gelijkgesteld met de categorie van 200 werknemers en meer.

Bovendien wordt er een maximaal steunbedrag bepaald. Het maximale steunbedrag wordt bepaald op twee manieren:

  • op basis van de verruimde tewerkstelling in de laatste 3 kwartalen van 2019 en de omzetdaling;
  • op basis van de minimale RSZ-tewerkstelling in de laatste 3 kwartalen van 2019, de minimale omzet in de laatste 3 kwartalen van 2019 en de omzetdaling.

Er was onduidelijkheid over de berekening van de verruimde tewerkstelling en de RSZ-tewerkstelling. Het nieuwe ministerieel besluit bepaalt dat beiden worden bepaald op basis van het gemiddeld aantal voltijds equivalenten van de laatste 3 kwartalen van 2019. Dit betekent dat het aantal voltijds equivalenten per kwartaal van de 3 laatste kwartalen van 2019 wordt samengeteld en gedeeld door het aantal kwartalen.

De RSZ-tewerkstelling wordt door de RSZ berekend op basis van het aantal voltijds equivalenten volgens het arbeidsvolume beschreven op de website van de RSZ. Het resultaat van de berekening wordt afgerond naar boven op het dichtstbijzijnde gehele getal.

Voorwaarden

Belangrijk om op te merken is dat eenmanszaken niet in aanmerking komen om een aanvraag in te dienen. Het moet gaan om ondernemingen met een rechtspersoonlijkheid die met een jaarrekening werken.

Het moet gaan om ondernemingen die:

  • op 30 september 2020 een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest hadden, opgenomen in het KBO;
  • van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 een minimum omzet uit geleverde prestaties hadden van € 450.000 (exclusief BTW);
  • van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% hebben geleden door de coronamaatregelen; en
  • in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een boekhoudkundig verlies voor aftrek van belasting geleden hadden.

Ondernemingen die pas in 2020 zijn opgestart, moeten geen neergelegde jaarrekening van 2019 hebben. Enkel ondernemingen die in het laatste kwartaal van 2020 nog actief waren, komen in aanmerking.

In het nieuw ministerieel besluit doet de minister eveneens een aanvulling van de regels met betrekking tot het neerleggen van de jaarrekening van 2020. De neergelegde jaarrekening voor 2020 wordt, indien ze geen betrekking heeft op het volledige kalenderjaar 2020, aangevuld met de voorlegging van de tussentijdse gereviseerde jaarrekening voor het overige gedeelte van het kalenderjaar 2020. Als na de neerlegging van de jaarrekening voor het overige gedeelte van het kalenderjaar 2020 blijkt dat die niet overeenstemt met de tussentijdse gereviseerde jaarrekening, kan de beslissing over de toekenning van de steun worden herzien.

Uitsluitingen

Heel wat ondernemingen zijn uitgeslotenvan het recht op het globalisatiemechanisme, waaronder o.a. ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waarvan zij zakelijke diensten verlenen. Minister Crevits verduidelijkt echter in het nieuwe besluit dat; indien zij naast de verlening van zakelijke diensten ook eigen exploitatieactiviteiten uitoefenen, zij wel in aanmerking kunnen komen.

Aanvraag

Een aanvraag indienen voor het globalisatiemechanisme kan tot en met 30 september 2021. U kan hiervoor terecht op de websitevan VLAIO, waar de nodige documenten ter beschikking worden gesteld. Bij de aanvraag moeten ook een aantal bewijsstukken verplicht worden opgeladen.

Bron: Ministerieel besluit 1 juni 2021 tot uitvoering van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, wat betreft de berekening van de RSZ-tewerkstelling en de verruimde tewerkstelling en de voorwaarden over de neerlegging van de jaarrekening en de uitsluiting van de subsidie, BS 7 juni 2021; Besluit van de Vlaams Regering van 26 februari 2021 betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, BS 5 maart 2021 en www.vlaio.be.