Besox

Vlaams beschermingsmechanisme 7 – april 2021

6 mei 2021

Op het Overlegcomité van 24 maart 2021 werden de coronamaatregelen opnieuw verstrengd om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.

Wie heeft recht?

Om aanspraak te maken op het Vlaams beschermingsmechanisme 7 moet er een omzetdaling zijn van minstens 60%, ingevolge de maatregelen die het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 ingevoerd heeft om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. De omzetdaling moet plaatsvinden in de periode van 1 april 2021 tot en met 30 april 2021. Niet-essentiële handelszaken mogen ook de omzetdaling van minstens 60% aantonen voor de kortere periode van 1 april 2021 tot en met 25 april 2021.

Verplicht gesloten ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen om de steun te ontvangen. Een lijst van gesloten sectoren kan u hierterugvinden.

Ondernemingen die hoofdzakelijk toeleveren aan een gesloten sector, kunnen ook kiezen voor de periode van verplichte sluiting van hun afnemers. In dat geval moeten ze ook een omzetdaling van 60% kunnen aantonen.

Het Vlaams beschermingsmechanisme is er enkel voor een onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.

Bedrag

De premie bedraagt 15% van de omzet, exclusief btw, in de periode van 1 april 2019 tot en met 30 april 2019.

Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had van minstens € 13.993,78 kan steun van 15% bekomen. Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,78 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld, kan een premie ontvangen van 7,5%.

Indien u een startende zelfstandige in bijberoep bent die in 2019 geen volledig beroepsinkomen had, dan wordt voor het bepalen van uw beroepsinkomen gekeken naar uw financieel plan voor het eerste werkingsjaar.

De steun bedraagt minimum € 600 en maximaal:

  • € 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
  • € 22.500 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers;
  • € 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

De minimale en maximale bedragen voor gesloten sectoren worden geproratiseerd. U kan de lijst toepasselijke minimum en maximum bedragen voor gesloten sectoren hierterugvinden.

Aanvraag

De aanvraag kan u indienen vanaf maandag 3 mei 2021 tot en met dinsdag 15 juni 2021. Dit via de roze knop op de website van VLAIO.

Voor vragen omtrent de omzetdaling, kan u best contact opnemen met uw boekhouder.

Bron: www.vlaio.be