Besox

Vlaams beschermingsmechanisme 10

14 oktober 2021

Het Vlaams beschermingsmechanisme loopt eind september 2021 af. Bepaalde zwaar getroffen sectoren kunnen nog op de steun rekenen voor de maanden juli, augustus en september 2021.

Aanvraag

De aanvraag kan u vanaf 15 oktober 2021 indienen en uiterlijk tot en met 16 november 2021. Dit via de roze knop op de website van VLAIO.

Opgelet! De inspectiedienst is volop bezig met het controleren van de reeds uitgekeerde coronapremies.

Wie heeft recht?

Om aanspraak te maken op het Vlaams beschermingsmechanisme 10 moet er een omzetdaling zijn van minstens 60% in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021, ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid.

Enkel ondernemingen actief in één van de volgende sectoren kunnen een aanvraag indienen:

  • discotheken en dancings;
  • feestzalen;
  • hotels;
  • eventbedrijven;
  • reisbureaus*;
  • personenvervoer via autocars*.

* onder voorbehoud van de goedkeuring door Europa.

Deze ondernemingen dienen te beschikken over een RSZ- of NACE-code die overeenstemt met de activiteit van de getroffen onderneming. Een lijst van deze NACE-codes kan u hier terugvinden.

Het Vlaams beschermingsmechanisme is er enkel voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.

Bedrag

De premie omvat 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019.

Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld, kan een premie ontvangen van 5%.

De steun bedraagt maximaal:

  • € 22.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
  • € 45.000 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling vanaf 10 tot en met 49 werknemers;
  • € 120.000 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling van 50 werknemers of meer.

Voor deze periode is er geen minimumbedrag voorzien. Er wordt enkel steun toegekend op de werkelijk gerealiseerde omzet in de referteperiode.

Bron: www.vlaio.be.