Besox

Alternatieve verloning in België : vervoer (1/8)

28 mei 2024

In deze reeks over alternatieve verloningsvormen in België wensen we bij Besox u als werkgever te helpen met het optimaliseren van uw loonmassa.

Video 1 : Vervoer

U moet in sommige situaties tussenkomen in de kost van het woon-werkverkeer van uw werknemers. De tussenkomst is onder andere afhankelijk van het gekozen vervoermiddel:

  • De werkgever is verplicht om tussen te komen in de kosten voor het woon-werkverkeer bij het gebruik van openbaar vervoer. Er zijn hiervoor algemene tabellen uitgewerkt door de Nationale Arbeidsraad (NAR). De tussenkomst is afhankelijk van de NMBS-tarieven en de afstand die de werknemer aflegt. Sectoren en ondernemingen kunnen een hogere tussenkomst bepalen (gaande tot 100% tussenkomst). Dit voordeel is volledig vrijgesteld van RSZ en is aftrekbaar.
  • Komt de werknemer met de fiets naar het werk, dan is de werkgever verplicht om een fietsvergoeding toe te kennen sinds mei 2023. Het te betalen bedrag verschilt echter al naargelang het geval (cao nr. 164, sectorale cao …). De fiscus en de RSZ leggen een maximum vrijgesteld bedrag voor de fietsvergoedingen vast. Sinds 1 januari 2024 is dit 0,35 EUR per kilometer. Let op: Sinds 2024 zullen fietsvergoedingen vanaf 3.500 EUR op jaarbasis ook belast worden en onderworpen zijn aan RSZ. De kosten zijn aftrekbaar voor 120% in de personenbelasting en 100% in de vennootschapsbelasting.
  • De tussenkomst van de werkgever in het privé-vervoer is niet algemeen verplicht. Dergelijke tussenkomst mag evenwel worden geregeld op sectoraal niveau of op ondernemingsniveau. Dit voordeel is vrijgesteld van RSZ en 100% aftrekbaar. Fiscaal mag een bedrag van maximum 40,80 EUR per maand worden vrijgesteld (= max. 490 EUR op jaarbasis) – bedrag 2024.

Let op: De werknemers die hun werkelijke kosten aangeven in hun belastingaangifte zullen wel belast worden op deze woon-werktussenkomsten.

Indien de werknemer zijn eigen wagen gebruikt om verplaatsingen te doen voor de firma (dienstverplaatsingen), mag u dit vergoeden aan een forfait van maximum 0,4265 EUR per kilometer (bedrag vanaf 1 april 2024). Doet de werknemer dienstverplaatsingen met de eigen fiets, dan kan de werkgever een forfait van maximum 0,35 EUR per kilometer toekennen. Beide vergoedingen kan u tot deze grens RSZ- en belastingvrij toekennen omdat het gaat om onkosten. Om dit toe te kennen raden wij aan om per werknemer een logboek bij te houden welke verplaatsing wanneer gebeurde zodat u de gemaakte verplaatsingen kan bewijzen bij controle.

De bedrijfswagen is nog steeds een aantrekkelijk verloningsmiddel in België. De kosten voor de wagen (lease of aankoop) zijn onder bepaalde voorwaarden (deels) fiscaal aftrekbaar, net zoals bijkomende autokosten zoals onderhoud, verzekeringen en brandstof voor je wagenpark. Via milieuvriendelijke overheidsinitiatieven zoals het mobiliteitsbudget kan u kiezen voor een duurzaam wagenpark. De hoogste belastingaftrek krijgt u voor elektrische wagens. Als u samen met de bedrijfswagen ook een tankkaart, laadpas of laadpaal aanbiedt als alternatief loon, dan ontstaat geen bijkomend voordeel alle aard (VAA). Deze zijn dan in het VAA van de wagen vervat.

Als werkgever kan u werknemers een bedrijfsfiets aanbieden (lease of aankoop). De aankoop is 100% fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie kan u uiteraard steeds terecht bij uw payroll consulent.

Categorie