Besox

Alternatieve verloning in België : vervoer (1/8)

14 juni 2016

In deze reeks over alternatieve verloningsvormen in België wensen we bij Besox u als werkgever te helpen met het optimaliseren van uw loonmassa.

Video 1 : Vervoer

U kan uw werknemer vergoeden voor zijn woon-werkverkeer, de tussenkomst is afhankelijk van het gekozen vervoermiddel.

Met het openbaar vervoer is er in sommige sectoren een verplichte tussenkomst van 60 à 75% van de kostprijs. u mag echter in eender welke sector vrijwillig tot 100% tussenkomen. Dit voordeel is vrijgesteld van RSZ en is aftrekbaar.

Met de fiets is er in sommige sectoren een verplichte tussenkomst tussen 0,15 en 0,23 € per afgelegde kilometer. u mag deze bedragen in eender welke sector vrijwillig toepassen. U mag ook tussenkomen in de aankoop van een bedrijfsfiets. Dit voordeel is vrijgesteld van RSZ en 100% à 120% aftrekbaar.

Met een ander vervoersmiddel is er in sommige sectoren een verplichte tussenkomst tussen de 60 en 75% van de prijs van een treinabonnement in 2e klasse, maar u mag tot 0,3573 € per afgelegde kilometer vergoeden, deze vergoeding is vrij van belastingen tot 400 € op jaarbasis. Dit voordeel is vrijgesteld van RSZ en 100% aftrekbaar.

De firmawagen is nog steeds een aantrekkelijk verloningsmiddel in België, ze is onderworpen aan RSZ (behalve als de wagen niet persoonlijk gebruikt wordt) en voor 50 à 120% aftrekbaar afhankelijk van de CO²-uitstoot.

Indien de werknemer zijn eigen wagen gebruikt om verplaatsingen te doen voor de firma mag u dit vergoeden aan 0,3573 € per afgelegde kilomter (grens = 24.000 km/jaar). Om dit toe te kennen raden wij aan om per werknemer een logboek bij te houden welke verplaatsing wanneer gebeurde zodat u de gemaakte verplaatsingen kan bewijzen bij controle.

U kan uw werknemer van een tankkaart voorzien, beschikt de werknemer over een firmawagen dan zit de tankkaart vervat in het voordeel, en is de kost voor 75% aftrekbaar. Rijdt de werknemer met zijn eigen wagen dan worden enkel de beroepsverplaatsingen vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing

Voor meer informatie kan u uiteraard steeds terecht bij uw payroll consulent.