Besox

Alternatieve verloning in België : sociale voorzieningen (4/8)

20 juli 2016

In deze reeks over alternatieve verloningsvormen in België wensen we bij Besox u als werkgever te helpen met het optimaliseren van uw loonmassa.

Video 4 : Sociale voorzieningen

In België kan u als werkgever extra sociale zekerheid toekennen aan uw werknemers, een overzicht van de 9 meest gekende sociale voorzieningen.

  • Extralegale kinderbijslag

Indien de werknemer van kinderbijslag geniet mag u als werkgever 50 € per maand per kind extralegale kinderbijslag toekennen, dit is voor de werknemer vrijgesteld van RSZ maar wel belastbaar.

Het is niet verplicht om dit voordeel toe te kennen aan alle werknemers, u kan hier individueel in beslissen. Het is ook vrijgesteld van RSZ en aftrekbaar.

  • Geboortepremie

U kan een premie toekennen van 50 € voor de geboorte van een kind als aanvulling op het wettelijke kraamgeld, dit is voor de werknemer vrijgesteld van RSZ en belastingen.

Dit voordeel is vrijgesteld van RSZ maar niet aftrebkaar.

  • Kinderopvang

De werkgever kan een verzekering afsluiten voor thuiskinderopvang. Bij ziekte van het kind of bij hospitalisatie van de ouders voorziet de verzekeringsmaatschappij op haar kosten kinderopvang thuis.

De RSZ heeft hiet geen standpunt over, het is echter niet aftrekbaar.

  • Studietoelagen

De werkgever kan per studerend kind van de werknemer een studievergoeding toekennen, dit is vrijgesteld van belastingen indien het gaat om occasionele hulp & wanneer de studietoelagen rechtstreeks toegekend worden aan het kind.

Het voordeel is vrijgesteld van RSZ, indien men ervan uitgaat dat een studietoelage een aanvulling is op de kinderbijslag, echter niet aftrekbaar.

  • Groepsreizen

Indien de werkgever een groepsreis organiseert om de contacten tussen het personeel te bevorderen worden de werknemers hier niet op belast en is er geen RSZ verschuldigd indien de groepsreis kan aanzien worden als een vrijgevigheid naar aanleiding van een bijzondere gelegenheid.

Dit is aftrekbaar op voorwaarde dat de reis niet langer dan 1 dag duurt en dat de reis gebeurt op een andere manier dan met de wagen of met een minibus.

  • Sport

Indien u als werkgever sportfaciliteiten voorziet binnen de onderneming dan is dit vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en RSZ echter niet aftrekbaar.

Indien u echter tussenkomt in de kosten van sport is het wel onderworpen aan bedrijfsvoorheffing en RSZ, maar wordt het ook aftrekbaar.

  • Bedrijfsrestaurant

Werkgevers kunnen hun werknemers de mogelijkheid bieden om hun maaltijd te nuttigen in een bedrijfsrestaurant. Deze maaltijden worden gratis aangeboden of aan een prijs die lager ligt dan de kostprijs ervan.

Dit is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en RSZ, en indien het bedrijfsrestaurant voor iedereen toegankelijk is en u meer dan 1,09 € aanrekent voor de maaltijd is het ook aftrekbaar.

Indien het bedrijfsrestaurant enkel toegankelijk is voor kaderleden en/of hun zakenrelaties is het slechts voor 69% aftrekbaar. De kosten zijn dan echter weer 100% aftrekbaar indien de volledige kostprijs als voordeel alle aard bij de verkrijger wordt belast

  • Extra verlofdagen

U kan uw werknemers altijd extra verlofdagen toekennen bovenop het wettelijke verlof, dit voordeel is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing en RSZ en is aftrekbaar.

  • Vaccinatie

Het bedrijf kan zelf vaccinaties organiseren of tussenkomen in de kosten van vaccinaties, deze tussenkomst is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en RSZ maar is niet aftrekbaar.

Voor meer informatie kan u uiteraard steeds terecht bij uw payroll consulent.