Besox

Versoepeling ‘Brexit veerkrachtmechanisme’

9 november 2021

Eerder informeerden wij u reeds over het Brexit veerkrachtmechanisme. Deze subsidie is enkel bestemd voor kmo’s of beoefenaars van een vrij beroep die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest en een aanvaardbare hoofdactiviteit hebben. Met de Brexit veerkrachtsubsidie konden getroffen bedrijven de expertise van een externe partner, zoals een consultancybureau, inroepen om nieuwe markten, producten of diensten te ontwikkelen.

Extern advies

Er is echter gebleken dat het inwinnen van extern advies in het kader van de Brexit veerkrachtsubsidie in de praktijk vaak geen onderdeel uitmaakt van de nodige aanpassingen. Deze verplichte samenwerking met een externe dienstverlener bleek dan ook voor veel ondernemers een drempel te zijn die hen ervan weerhield een steunaanvraag in te dienen.

Vanaf 15 oktober 2021 werd de Brexit veerkrachtsubsidie dan ook opengesteld voor bedrijven die enkel eigen kosten willen inbrengen. Het luik van externe dienstverlening wordt losgekoppeld van het luik eigen kosten. Zo komen eveneens bedrijven in aanmerking die alleen interne kosten dienen te maken om zich aan te passen aan de gewijzigde marktsituatie na de Brexit.

Steun

Dit vertaalt zich in de volgende steun:

  • maximaal € 25.000 steun voor het inwinnen van extern advies; en/of
  • maximaal € 25.000 steun voor de eigen kosten.

Het steunpercentage blijft 50% en de minimale projectkost blijft ook € 20.000.

Eigen kosten

Onder de eigen kosten vallen de personeelskosten voor eigen werknemers, die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van het project. Het bedrag voor de personeelskosten kan aangevuld worden met een forfaitair bedrag voor overhead- en werkingskosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project.

De invulling van het luik eigen kosten blijft dus behouden.

Meer informatie over deze subsidie, kan u terugvinden op de website van VLAIO.

Bron: www.vlaio.be.