Besox

Einde van de nazorgfase in het kader van de coronacrisis

25 mei 2022

Op 11 mei 2022, 2 maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, eindigde de zogenaamde “nazorgfase”. Dit betekent tevens het einde van de verplichtingen voor de ondernemingen om de specifieke maatregelen van de “Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie” en de aanvullende sectorgidsen toe te passen.

Anderzijds blijft het ook nu nog belangrijk om voorzichtig en alert te blijven om te verhinderen dat nieuwe opflakkeringen zich voordoen. De sociale partners van de Hoge Raad roepen de ondernemingen daarom op om ook nu nog aandacht te blijven hebben voor mogelijke haarden van virusoverdracht en om in dat geval onmiddellijk de arbeidsarts te contacteren. In dit kader is het ook mogelijk dat sommige sectoren toch zullen aanbevelen om bepaalde maatregelen te behouden.

Het is ook aangewezen om op collectief niveau samen met het comité voor preventie en bescherming op het werk ervoor te zorgen dat de re-integratie op het werk van long-COVID patiënten wordt bevorderd en dat de nodige inspanningen worden gedaan om de impact op het werk van deze gezondheidscrisis op het mentale welzijn het hoofd te bieden. Voldoende aandacht voor de behoeften van de werknemers, een doordacht en uitgewerkt preventiebeleid en een goed functionerende dialoog op de werkvloer blijven de sleutelelementen voor een effectief herstel na de coronacrisis.

Bron: Mededeling van 10 mei 2022 van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk over het einde van de nazorgfase in het kader van de coronacrisis.