Besox

Tijdelijke maatregelen de land- en tuinbouwsector: stand van zaken

9 oktober 2023

De NAR heeft op 26 september 2023 een advies gepubliceerd over het voorontwerp van wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw.

Aangezien het voorontwerp de inhoud van het eerder gesloten protocolakkoord in de paritaire comités vertaalt, gaf de NAR een positief advies.

Het gaat om de volgende tijdelijke maatregelen (van kracht vanaf 1 juli 2023 t.e.m. 31 december 2023):

  1. Het contingent gelegenheidswerk wordt opgetrokken tot 100 dagen voor alle productiesectoren in de tuinbouw en tot 50 dagen in de landbouw. Het contingent voor de uitzendsector blijft daarentegen ongewijzigd.
  2. Een bijzondere regeling wordt voorzien voor de melkveehouderij; in deze sector is een contingent van 100 halve dagen in plaats van 50 hele dagen mogelijk is. Dit geldt niet voor de uitzendsector.
  3. De specifieke regels voor de witloof- en fruitteelt worden geschrapt, met uitzondering van de specifieke forfaitaire bedragen voor de witloofsector.
  4. De regel voor de beperking tot de periode van intense activiteit van 156 dagen voor de champignonsector blijft ongewijzigd.
  5. De dagforfaits in de landbouwsector worden verlaagd. Bovendien worden er aparte dagforfaits ingevoerd voor de bloemen- en fruitteelt.

Tot op heden werden de bovenvermelde maatregelen nog steeds niet gepubliceerd. Wij brengen je op de hoogte van zodra dit wel is gebeurd.

Bron: Advies nr. 2.379 van 26 september 2023 ‘Voorontwerp van wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw’

Categorie