Besox

Verlenging van de gelijkstelling van WCC voor jaarlijkse vakantie?

27 oktober 2020

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona (WCC) werden reeds enige tijd geleden gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld en de opbouw van vakantierechten. Deze gelijkstelling liep eerst van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 en is onlangs verlengd tot en met 31 augustus 2020.

Of er vanaf 1 september 2020 opnieuw een gelijkstelling komt, is nog onzeker. De werkgeversorganisaties willen immers dat de overheid een deel van de kosten compenseert die een gelijkstelling voor de werkgevers met zich meebrengt. Over dit onderwerp heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) begin deze maand een advies uitgebracht.

In het advies van de NAR is het volgende te lezen:

Op vraag van de Groep van 10 werd een werkgroep opgericht die samen met de bevoegde instanties, RSZ, RVA en RJV, een voorstel heeft uitgewerkt voor de financiering van de gelijkstelling voor de jaarlijkse vakantie.

De totale kost voor werkgevers wordt door deze werkgroep geschat op 972 miljoen euro, waarvan 573 miljoen euro netto naar de werknemers gaat en 399 miljoen euro naar de overheid in de vorm van fiscale en parafiscale bijdragen.

De sociale partners menen dat het volledig ten laste leggen van deze kost bij de werkgevers heel wat ondernemingen in 2021 in financiële moeilijkheden zal brengen. Bovendien ontvangt de overheid ten gevolge van de gelijkstelling heel wat inkomsten die ze normaal niet zou ontvangen door middel van bijdragen op het vakantiegeld. Om die redenen willen de sociale partners dat de overheid tussenkomt in de kosten van de gelijkstelling onder de vorm van een percentage op deze extra inkomsten die de overheid ontvangt. Er wordt dus enkel rekening gehouden met het verschil tussen de bruto- en netto bedragen van het vakantiegeld.

Er wordt de volgende tussenkomst voorgesteld:

  • kwartaal 2 van 2020 minder dan 10% WCC: geen compensatie;
  • kwartaal 2 van 2020 tussen 10 en 20% WCC: compensatie van 33%;
  • kwartaal 2 van 2020 tussen 20 en 50% WCC: compensatie van 66%;
  • kwartaal 2 van 2020 méér dan 50% WCC: compensatie van 100%.

De technische aspecten van dit voorstel moeten nog verder uitgewerkt worden. Wij houden u uiteraard op de hoogte!

Bron: Advies nr. 2.179 van 7 oktober 2020 COVID crisis – Uitvoering van het afsprakenkader van de groep van 10 van 13 juli 2020 en van het akkoord van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad van 11 september 2020.