Besox

Verlenging erkenningsperiode bestaande steunzones

12 oktober 2022

Ondernemingen gelegen in een steunzone kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen gedurende een periode van 2 jaar, per extra arbeidsplaats die ze als gevolg van deze investering creëren en die gedurende minstens 3 jaar (KMO’s) of 5 jaar (grote ondernemingen) behouden blijft.

De fiscale gunstmaatregel voor de steunzones rond Genk en Turnhout liep normaal af op 31 oktober 2022. Het federaal kernkabinet besliste afgelopen week om de maatregel voor deze twee steunzones nogmaals te verlengen, tot 31 oktober 2024. De verlenging moet wel nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Beslissingen ministerraad van 30 september 2022, www.news.belgium.be.

Tags