Besox

Verlaagde bedrijfsvoorheffing op uitkeringen tijdelijke werkloosheid verlengd tot 30 juni 2021

12 april 2021

De uitkeringen in het kader van tijdelijke werkloosheid zijn onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Het normale tarief voor de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid bedraagt 26,75%.

Wegens de uitzonderlijke coronasituatie werd in het verleden de beslissing genomen om het tarief van de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen tijdelijk te verlagen naar 15%.

De toepassing van het verlaagd BV-tarief werd ingevoerd vanaf 1 mei 2020 en wordt nu nogmaals verlengd voor de wettelijke uitkeringen tijdelijke werkloosheid die worden betaald of toegekend tot en met 30 juni 2021.

Voor de extrawettelijke uitkeringen tijdelijke werkloosheid blijft wel het normale tarief van 26,75% bedrijfsvoorheffing van toepassing.

Bron: Koninklijk besluit van 29 maart 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, BS 31 maart 2021.