Besox

Verdere versoepelingen coronamaatregelen vanaf 9 juni 2021

15 juni 2021

Omdat het aantal besmettingen blijft dalen en meer en meer mensen gevaccineerd zijn tegen het COVID-19-virus, zijn er sinds 9 juni 2021 heel wat coronamaatregelen versoepeld. Wij geven u hierna een kort overzicht.

Horeca

 • Horecazaken mogen ook hun binnenruimtes openen. Er geldt een geluidsbeperking van 80 decibels en er moet een luchtkwaliteitsmeter worden geïnstalleerd, behalve voor open terrassen.
 • De openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 23.30 uur;
 • Tussen de tafels moet een afstand van minstens 1,5 meter zijn en er mogen maximum 4 personen per tafel zitten, kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend;
 • Afhaalmaaltijden en –dranken kunnen tot uiterlijk 23.30 uur aangeboden en geleverd worden;
 • Het algemeen alcoholverbod tussen 22.00 uur en 05.00 uur wordt opgeheven;
 • Tenzij het een open terras betreft, is per afgescheiden receptie of banket een groep van maximum 50 klanten toegelaten.

Winkelen en dienstverlening

 • Winkelen mag per twee, kinderen tot en met 12 jaar en begeleiders van hulpbehoevende personen niet meegeteld. Groepen van meer dan twee personen zijn toegelaten indien zij tot hetzelfde huishouden behoren. Er staat geen maximumtijd meer op het winkelbezoek;
 • Nachtwinkels mogen geopend blijven tot 23.30 uur (i.p.v. 22.00 uur);
 • Handelsbeurzen, huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten zijn opnieuw toegelaten.

Markten en kermissen

Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten en kermissen kunnen alleen plaatsvinden na toestemming van de gemeentelijke overheid. De social distancing moet kunnen worden nageleefd. Er mag terug eten en drinken worden aangeboden aan de bezoekers, mits de regels zoals opgelegd voor de horeca, worden nageleefd.

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportwedstrijden en –trainingen, congressen

 • Evenementen zijn terug mogelijk tussen 05.00 uur en 23.30 uur;
 • Voor binnen- en buitenevenementen dient de gemeentelijke overheid eerst toestemming te geven;
 • Bij binnenevenementen is een zittend publiek van maximum 200 personen toegelaten. Evenementen buiten mogen een zittend of staand publiek hebben van maximum 400 personen;
 • Worden er horeca-activiteiten uitgeoefend, dienen de regels voor de horecasector te worden nageleefd.
 • Er mogen groepen van maximum 4 personen worden gevormd (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar), behalve indien het één huishouden betreft. Tussen de groepen moet een afstand van 1,5 meter bewaard kunnen worden. Een mondmasker blijft verplicht.

Huwelijken, begrafenissen, erediensten

Bij huwelijken, begrafenissen en crematies zijn maximum 100 personen toegelaten, exclusief kinderen jonger dan 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst. Om de begraafplaats te bezoeken en bij huwelijken en erediensten die buiten worden georganiseerd, zijn 200 personen toegelaten.

Activiteiten in georganiseerd verband

 • Eén of meerdere groepen van maximum 50 personen (100 personen vanaf 25 juni 2021), uitgezonderd begeleiders, mag deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging;
 • Een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter dient steeds aanwezig te zijn;
 • De groepen mogen niet gemengd worden;
 • Tot 24 juni 2021 mogen deze activiteiten niet gepaard gaan met een overnachting.

Sportactiviteiten

 • Professionele sportwedstrijden en –trainingen mogen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers;
 • Aan niet-professionele sportwedstijden en –trainingen mogen maximum 50 personen binnen of 100 personen buiten deelnemen;
 • Fitnesscentra mogen opnieuw open, maar een luchtkwaliteitsmeter is wel verplicht.

Betogingen

 • Aan een betoging waar deelnemers ter plaatse blijven staan, mogen 400 mensen deelnemen; bij een dynamische betoging 200, verdeeld in groepjes van 4 personen – uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar – behalve als het om één huishouden gaat;
 • Er dient steeds toelating te worden gevraagd aan de gemeentelijke overheid.

Sociale contacten

 • Bovenop het eigen gezin, mogen 4 personen tegelijkertijd in huis ontvangen worden (kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee);
 • Samenscholingen van meer dan 4 personen op openbaar terrein zijn verboden tussen 00.00 uur en 05.00 uur. Overdag wordt dat aantal opgetrokken tot 10 personen. Op privédomein (bv. in de tuin) mogen groepen tot 50 personen samenkomen.

Bron: MB van 4 juni 2021 houdende wijziging van het MB van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 4 juni 2021.