Besox

Tijdelijke maatregelen om personeelsuitval op te vangen

28 januari 2022

Aangezien werknemers in groten getale uitvallen wegens de omikrongolf, klinkt de oproep alsmaar luider om tijdelijke maatregelen te voorzien om de personeelsuitval op te vangen. De Groep van Tien kwam tot een akkoord over tijdelijke maatregelen, die genomen kunnen worden door werkgevers in alle sectoren. Alsook is er een wetsontwerp ingediend in de Kamer, die voorziet in soortgelijke maatregelen voor werkgevers in de zorgsector en het onderwijs.

Tijdelijke maatregelen voor alle sectoren

De sociale partners, met uitzondering van het ABVV en FGTB, zijn het eens geraakt over tijdelijke maatregelen om het personeelstekort n.a.v. de vijfde coronagolf op te vangen. De maatregelen zouden van toepassing zijn tot 28 februari 2022. Het gaat o.a. om de inschakeling van tijdelijk werklozen, interimpersoneel, gepensioneerden, jobstudenten en asielzoekers. Tevens zullen opeenvolgende arbeidscontracten van bepaalde duur, die de wettelijke maximale duur overschrijden, niet worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Tijdelijke maatregelen voor de zorgsector en het onderwijs

Er worden ook opnieuw steunmaatregelen voorzien voor de zorgsector, inclusief centra voor contactopsporing en vaccinatiecentra, en het onderwijs. Deze maatregelen zouden van toepassing zijn tot 31 maart 2022. De regering voorzag al eens in dergelijke ondersteuningsmaatregelen voor de zorg en het onderwijs. Het merendeel van de eerdere maatregelen zullen dus opnieuw worden ingevoerd. Dit betreft o.a. opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, de inschakeling van studenten, de terbeschikkingstelling van werknemers en het inschakelen van vrijwilligers in de ouderenzorg.

Het bovenstaande is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Zodra we over meer informatie beschikken, zullen wij u verder informeren.

Bron: Diverse media.