Besox

Tewerkstelling van tijdelijk werklozen en SWT’ers in vitale sectoren

9 maart 2021

Tijdelijk werklozen en werklozen met een bedrijfstoeslag (SWT) kunnen tijdelijk werken bij een andere werkgever die behoort tot een vitale sector. Zij behouden in dat geval 75% van hun werkloosheidsuitkeringen.

De vitale sectoren zijn de tuinbouw, landbouw en bosbouw. Ook de uitzendkrachten tewerkgesteld in één van deze sectoren komen in aanmerking voor deze regel.

De maatregel werd bij het begin van de coronacrisis ingevoerd en is al meermaals verlengd. Een koninklijk besluit van 12 februari 2021 heeft deze maatregel opnieuw verlengd tot 28 februari 2021.

Bron: KB van 12 februari 2021 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 26 februari 2021.

Tags