Besox

Terugbetaling kosten gebruik eigen PC en/of internet

20 november 2014

In de tussentijdse instructies van de RSZ staat te lezen dat de RSZ aanvaardt dat, als een werknemer zijn eigen PC (met randapparatuur en software) en/of internetverbinding (en abonnement) wezenlijk en op regelmatige basis gebruikt voor beroepsdoeleinden, bv. één dag per week, meerdere keren per week een paar uur, één week elke maand, de werkgever de kosten daarvan vergoedt op basis van een forfait van 20 EUR per maand voor de PC en 20 EUR per maand voor het internet.

Voorwaarde is wel dat de werkgever niet ook nog op een andere manier tussenkomt in deze kosten, bv. door een deel van de aankoopprijs van de PC ten laste te nemen. Indien de werkgever aan een werknemer die voldoet aan bovenvermelde voorwaarde een hoger forfait wil toekennen, moet hij het hogere bedrag kunnen bewijzen. Kan hij dit niet, zal het gedeelte dat de 20 EUR per maand overschrijdt, onderworpen worden aan RSZ-bijdragen.

Voor werknemers die hun eigen PC en/of internetverbinding slechts occasioneel gebruiken (bv. af en toe ’s avonds een verslag maken of documentatie nalezen) geldt het forfait van 20 EUR niet. Indien de werkgever die kosten wil vergoeden, moet hij de hoogte van de toegekende vergoeding kunnen verantwoorden.

De RSZ hanteert hiermee dezelfde bedragen als diegene die de fiscus begin dit jaar publiceerde in het kader van telewerk.

Telewerk is elke vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met  gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de werkvloer van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige of op incidentele basis buiten die werkvloer worden uitgevoerd.

De fiscus aanvaardt ook een terugbetaling van 20 EUR per maand voor het gebruik van de eigen PC en 20 EUR per maand voor het gebruik van het eigen internet.

Om als niet-belastbare terugbetaling van kosten te worden beschouwd, moet de werkgever het dubbele bewijs leveren dat:
1) De vergoeding bestemd is tot het dekken van de kosten die hem eigen zijn en
2) De vergoeding ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten is besteed.

Wanneer de werknemer echter het internet werkelijk gebruikt in het kader van telewerk (1e bewijs) zal de fiscus geen verdere rechtvaardiging vragen (2e bewijs) als de werkgever niet meer dan 20 EUR per maand terugbetaalt. Is het maandelijks toegekende bedrag hoger dan deze 20 EUR zonder dat de werkgever het gehanteerde bedrag kan verantwoorden, wordt het gedeelte van de vergoeding dat 20 EUR overschrijdt, onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing.