Besox

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: uitvoering van de jobsdeal

3 december 2018

In de zomer bereikte de federale regering een akkoord over de zgn. jobsdeal. Eén van de maatregelen die daarbij besproken werd, is de verstrenging van de toegangsvoorwaarden tot het SWT. Op voorstel van minister van werk Kris Peeters keurde de ministerraad op 16 november 2018 een ontwerp van K.B. goed dat uitvoering geeft aan de beslissingen van de jobsdeal en de begrotingsnotificatie van 26 juli 2018.

Het betreft de volgende aanpassingen:

  • in het kader van het individueel SWT cao nr. 17 wordt de loopbaanvoorwaarde opgetrokken van 40 naar 41 jaar;
  • specifiek voor ondernemingen in moeilijkheden / herstructurering:
  • een onderneming die een collectief ontslag heeft aangekondigd moet een herstructureringsplan opstellen om een erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering te krijgen. Dit plan moet voortaan ook de verbintenis van de werkgever opnemen om, voor elke ontslagen werknemer die een opleiding in het kader van een knelpuntberoep volgt, minimum € 3.600 van de kost van deze opleiding ten laste te nemen;
  • de intredeleeftijd wordt in 2019 opgetrokken naar 59 jaar;
  • de voorwaarden voor een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid worden verstrengd: vanaf 2019 is een vrijstelling enkel mogelijk voor SWT’ers vanaf 63 jaar of met 41 jaar beroepsverleden.

Opgelet: de besproken nieuwigheden gelden onder voorbehoud van publicatie van het K.B.: wijzigingen zijn dus nog steeds mogelijk.

Naast het algemeen stelsel SWT volgens cao nr. 17 en het SWT voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering bestaan er nog een aantal andere specifieke SWT-stelsels, zoals het stelsel voor de arbeidsongeschikte arbeiders in de bouwsector of de zeer lange loopbanen. Er is momenteel nog geen duidelijkheid over de mogelijke toepassing hiervan in 2019. We houden u op de hoogte.

Bron: www.presscenter.org, ministerraad van 16 november 2018 betreffende het ontwerp van K.B. tot wijziging van het K.B. van 3 mei 2007 dat het stelsel van SWT regelt.