Besox

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van terreuraanslagen wordt verlengd tot 30 september 2016

4 juli 2016

Bij een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de werkgever en van de werknemer die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt, kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden ingeroepen voor arbeiders en bedienden.

De terreuraanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Brussel-Nationaal en in de metro van Brussel werden erkend als overmacht.

Voor werkgevers die personeel tewerkstellen in en rond de luchthaven van Brussel-Nationaal worden de aanvragen die betrekking hebben op tijdelijke werkloosheid gesitueerd vóór 1 oktober 2016, in principe systematisch toegestaan.

Voor tijdelijke werkloosheid gelegen na 30 september 2016 volstaat een eenvoudige verwijzing naar de aanslagen niet meer. De aanvraag moet uitdrukkelijk gemotiveerd worden en het uitzonderlijk karakter van de situatie moet worden aangetoond.

Bron: www.rva.be, nieuwsberichten.