Besox

Denk eraan om uw eerste werkloosheidsdag te melden!

30 april 2019

In geval van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen, technische storing of slecht weer moet de 1ste dag werkloosheid per maand en per werknemer doorgegeven worden aan de RVA. Deze melding moet tijdig doorgestuurd worden naar de RVA.

Hoe doorgeven?

De maandelijkse melding moet elektronisch gebeuren via de portaalsite van de Sociale Zekerheid (www.socialezekerheid.be à rubriek Onderneming à Sociale risico’s) op basis van een gebruikersnaam en paswoord.

Wanneer doorgeven?

In volgende gevallen moet de melding de eerste werkloosheidsdag of ten laatste de dag erna gebeuren.

 • Werkloosheid in geval van slecht weer
 • Werkloosheid in geval van technische stoornis
 • Werkloosheid omwille van economische redenen

Wenst u dit vroeger door te geven?

Dat kan, maar hou rekening met onderstaande:

Ten vroegste de dag voorafgaand in geval van:

 • Slecht weer
 • Technische stoornis

Ten vroegste 5 werkdagen op voorhand in geval van

 • Economische redenen

Wist je dat Besox deze taak van u kan overnemen?

Neem contact op met uw dossierbeheerder. Een mailtje maximum 48u op voorhand volstaat. Wat vermelden in uw mail?

 • Naam van de werknemer
 • De eerste effectieve dag
 • Het volledig adres van de werf waar de werknemer normaal zou gewerkt hebben
 • In geval van slecht weer:
  • Reden van het slecht weer
  • Aard van het werk
 • In geval van technische stoornis
  • Aard van de stoornis