Besox

Start- en stagebonus: Vlaams Gewest voortaan bevoegd

25 september 2015

Jongeren die nog geen 18 jaar zijn en die onderwijs met beperkt leerplan volgen of een erkende vorming in het kader van de deeltijdse leerplicht, hebben recht op een startbonus indien zij hun opleidingsjaar succesvol beëindigd hebben. De opleidings- of arbeidsovereenkomst moet wel een voorziene duur van minimum 4 maanden hebben.

De startbonus bedraagt 500 EUR op het einde van het 1e of 2e opleidingsjaar en 750 EUR na het 3e opleidingsjaar.

Ook de werkgever die zo’n jongere tewerkstelt, kan recht hebben op een premie: de stagebonus. Hier zijn dezelfde voorwaarden van toepassing, behalve dat de jongere zijn opleiding niet succesvol moet beëindigen: ook als de jongere niet slaagt, heeft de werkgever recht op de stagebonus.

De bedragen voor de werkgever zijn dezelfde: 500 EUR na het 1e of 2e opleidingsjaar en 750 EUR na het 3e opleidingsjaar.

Om in aanmerking te komen voor de bonus, dienen zowel de jongere als de werkgever een initiële aanvraag in te dienen binnen de 3 maanden na aanvang van de opleidings- of arbeidsovereenkomst.

Enkel indien het aanvraagdossier goedgekeurd wordt, heeft de jongere/werkgever recht op de betaling van de bonus.

Om de betaling van de bonus te verkrijgen, moet een tweede aanvraag worden ingediend binnen de 4 maanden na het einde van het opleidingsjaar.

Door de zesde staatshervorming zijn de Gewesten bevoegd geworden voor deze materie.

Vanaf 1 september 2015 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de behandeling van de dossiers die tot het Vlaams Gewest behoren.

Een jongere die in Vlaanderen woont en een werkgever die in het Vlaams Gewest gevestigd is, dient zijn initiële aanvraag niet meer in te dienen bij de RVA, maar bij het

Departement Werk en Sociale Economie (DWSE)

Start- en stagebonus

Koning Albertlaan II-laan 35 bus 20

1030 Brussel.

De aanvragen tot betaling van de start- en stagebonus moeten tot en met 31 december 2015 wel nog bij de RVA worden ingediend. Vanaf 1 januari 2016 moeten de uitbetalingsaanvragen naar het DWSE worden opgestuurd.

Indien u reeds een door de RVA goedgekeurde aanvraag heeft verkregen, hoeft u niets te doen. De RVA maakt de lopende dossiers over aan het DWSE. Aanvragen tot betaling van de bonus zal u vanaf 1 januari 2016 wel moeten richten aan het DWSE.

Indien men niet onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest valt, verandert er voorlopig niets. Alle aanvragen voor deze bonussen moeten nog steeds gebeuren bij het werkloosheidsbureau van de RVA.

Bron: www.rva.be; www.werk.be

Tags