Besox

Reglementering en subsidies diversiteitsplannen in Brussel hervormd

14 juni 2019

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan een onderneming reeds langer subsidies aanvragen indien hij een diversiteitsplan opstelt. De regeling wordt vanaf 1 januari 2020 aangepast.

Een diversiteitsplan is een plan dat maatregelen bevat met het oog op de bevordering van de diversiteit in de werkomgeving en de bestrijding van discriminatie. De maatregelen kunnen gericht zijn op bepaalde groepen die gevoelig zijn voor discriminatie:

  • de gelijkheid tussen man en vrouw;
  • jongeren of de meest ervaren werknemers;
  • laaggeschoolden;
  • personen met een vreemde afkomst;
  • personen met een handicap;

Er kunnen 3 soorten plannen opgesteld worden:

  Minidiversiteitsplan Globaal diversiteitsplan Thematisch diversiteitsplan
Omschrijving acties die gericht zijn op een specifieke behoefte van de werkgever algemene acties op basis van een globale en systematische doorlichting van de bevordering van diversiteit en de bestrijding van discriminatie in een onderneming acties die gericht zijn op een specifiek thema
Maximum aantal plannen

< 50 VTE: max. 3 plannen

> 50 VTE: max. 1 plan

Max. 3 plannen Max. 3 plannen
Subsidies Max. € 5.000 Max. de helft van de kost van de geplande acties met een max. van € 10.000 per plan (subsidies voor max. 2 plannen) Max. de helft van de kost van de geplande acties met een max. van € 10.000 per plan (subsidies voor max. 2 plannen)

 

Het plan kan vervolgens ingediend worden bij Actiris ter goedkeuring. Nadien zal er aan de onderneming een subsidie toegekend worden.

De nieuwe regeling is van toepassing op de aanvragen voor diversiteitsplannen die ingediend worden vanaf
1 januari 2020.

Bronnen: Besluit van 9 mei 2019 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2009 betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel, B.S. 5 juni 2019 en Ordonnantie van 16 mei 2019 tot wijziging van artikel 28, § 1, van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling, B.S. 11 juni 2019.