Besox

Uitvoering individueel maatwerk

18 september 2023

Het decreet van 14 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling hevelt vier maatregelen over naar een nieuw wetgevend kader. Vanaf 1 juli 2023 kunnen werkgevers en zelfstandigen de premies bij het Departement Werk en Sociale Economie aanvragen.

Het besluit van 15 juli 2022 tot uitvoering van het decreet van 14 januari 2022 voorziet dat de minister aan een aantal elementen nog uitvoering zal geven. Via een ministerieel besluit, gepubliceerd op 8 september 2023, worden deze elementen uitgevoerd.

Het gaat onder meer over de volgende elementen:

– De loonpremie aan de werkgever wordt berekend als een percentage van het geplafonneerd referteloon van de werknemer met een arbeidsbeperking, verwijzend naar de gegevens die in de kwartaalaangifte van de RSZ worden vermeld. De begeleidingspremie aan de werkgever wordt ook berekend, rekening houdend met de kwartaalaangifte bij de RSZ.

In het recent gepubliceerde ministerieel besluit stipuleert de minister de methodiek die het Departement Werk en Sociale Economie zal hanteren om het referteloon te berekenen en de gegevens van de authentieke gegevensbronnen die hierbij in rekening worden gebracht.

– De werkgevers hebben de mogelijkheid om een maandelijks loonvoorschot van de loonpremie aan te vragen. De minister legt nu het refertebedrag voor het voorschot vast.

– De minister legt de methodiek vast om te bepalen of er sprake is van “voldoende bedrijfsactiviteiten bij zelfstandigen met een arbeidsbeperking”.

– De minister bepaalt tenslotte de uiterste indieningstermijn voor de omzetting van lokale diensteneconomie ondernemingen en maatwerkafdelingen. De datum is 30 juni 2023.

Dit besluit treedt retroactief in werking op 1 juli 2023.

Bron: Ministerieel besluit van 24 mei 2023 tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 tot uitvoering van het decreet van 14 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling, BS 8 september 2023.

Categorie

Tags