Besox

Staken op Valentijn

13 februari 2023

Waarom?

Omwille van de hoge energieprijzen en voor meer fiscale rechtvaardigheid organiseert het ABVV op 14 februari 2023 een regionale actiedag.

Mogen werknemers afwezig blijven om te staken?

Ja, er geldt immers een stakingsrecht waartegen de werkgever zich niet tegen kan verzetten. U kan als werkgever ook niet eisen dat de werknemers bewijzen dat ze ook effectief hebben deelgenomen aan de stakingsdag.

TIP: Het is aangewezen om op voorhand aan te geven dat je stakingsrecht erkent maar dat je verzoekt om de afwezigheid op voorhand door te geven om zo de planning en organisatie van de onderneming te waarborgen.

Hebben werknemers recht op loon als ze gaan staken? En wat als ze niet tijdig op het werk geraken?

Op de stakingsdag van 14 februari 2023 kunnen zich drie verschillende situaties voordoen:

  1. De werknemer gaat betogen/staken en heeft dus geen recht op loon.
  2. De werknemer doet al het mogelijke om op tijd op het werk te geraken maar komt door omstandigheden buiten zijn wil/omwille van overmacht (onvoorziene obstructie van het vervoer) te laat zodat hij wel recht heeft op gewaarborgd dagloon.
  3. De werknemers die wel werkwillig zijn maar hun arbeid niet kunnen aanvatten omwille van de staking, hebben ook geen recht op loon.

Kan de werkgever beroep doen op uitzendkrachten?

Als werkgever is het verboden om de staking proberen te ‘breken’. Je mag dus geen stakers/betogers vervangen door uitzendkrachten.

Indien je al voordien uitzendkrachten in dienst had en er slechts enkele werknemers afwezig zijn om te staken, mag je tijdens de stakingsdag nog steeds op deze uitzendkrachten beroep doen.

Op die manier neem je immers geen initiatief om de staking ‘te breken’.

Mag een staking of betoging de toegang tot je onderneming verhinderen?

Het is de taak van de politie om, onder gezag van de burgemeester, de openbare orde te handhaven. Zij moeten overtredingen voorkomen en zo nodig personen en goederen beschermen. Ook de vrije toegang tot de onderneming moet steeds gevrijwaard blijven. Desnoods kan je daarvoor een beroep doen op de rechtbank.

Kan een staking of betoging leiden tot ontslag?

De deelname aan een staking of betoging op zich is geen reden tot ontslag (om dringende reden). Wat niet belet dat eventueel daarmee gepaard gaande handelingen of daden (zoals geweldpleging, …) wel tot ontslag kunnen leiden. Als de werknemer bij die betoging of staking een misdrijf, misbruik of wetsovertreding begaat bijvoorbeeld, kan dit een reden tot ontslag zijn.

Bron: Diverse nieuwsberichten.

Categorie