Besox

Nationale stakingsdag op 13 februari 2019

1 februari 2019

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een nationale stakingsdag op 13 februari 2019 aangekondigd. Deze actie staat in het teken van de volgende thema’s: verbetering van de lonen, sociale uitkeringen en eindeloopbaanmaatregelen, combinatiemogelijkheden voor werk en privé en woon-werkverplaatsingen.

De vakbonden beschouwen die dag als een stakingsdag, waarvoor door hen een stakingsvergoeding wordt betaald aan de werknemers die vanwege hun deelname aan de actie inkomensverlies lijden.

Werknemers die te laat op het werk aankomen door de staking, hebben slechts recht op gewaarborgd dagloon als het gaat om een ‘onvoorziene gebeurtenis’ op weg naar het werk die zich buiten de wil van de werknemers voordoet. Deze stakingsdag is echter ruim op voorhand aangekondigd waardoor men hier niet kan spreken van een ‘onvoorziene gebeurtenis’. Bijgevolg zullen de werknemers die te laat komen op het werk meestal geen recht hebben op gewaarborgd dagloon.

Werknemers die helemaal niet komen opdagen, leveren geen prestaties op die dag. Bijgevolg bent u als werkgever geen loon verschuldigd, tenzij u ermee instemt dat zij een dag vakantie of inhaalrust opnemen om het loonverlies op te vangen.

Werkwilligen die hun arbeid niet kunnen aanvatten of verderzetten door een staking aan de onderneming of op het bedrijventerrein, hebben geen recht op loon indien de stakingsactie overmacht uitmaakt in hoofde van de werkgever.

Voor stakingen die erkend worden door het Beheerscomité van de RVA is er voor de werkwilligen eventueel wel een recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen van de RVA. De betrokken werknemers mogen echter niet behoren tot de arbeidseenheid waarin zich stakende werknemers bevinden en ze mogen geen belang hebben bij de inwilliging van de eisen van de stakers.

Bron: Diverse nieuwsberichten.