Besox

Wat als morgen de scholen staken en uw werknemers problemen hebben met kinderopvang?

12 februari 2019
Als werkgever kan u verschillende oplossingen voorstellen als een werknemer niet komt werken.

Occasioneel telewerk

 Sinds 1 februari 2017 kan u in het kader van werkbaar en wendbaar werk occasioneel telewerk voorzien voor uw werknemers. Als u kiest voor occasioneel telewerk behoudt u uw actieve arbeidskrachten voor die dag en zorgt u voor een oplossing voor uw medewerker.

Betaald verlof

De werknemer kan op voorhand een betaalde vakantie dag aanvragen. U dient als werkgever dus akkoord te geven dus de werknemer kan u zijn verlof niet opdringen. Als de werknemer verlof aanvraagt na zijn afwezigheid en dus zonder voorafgaande toestemming, kan u dit beschouwen als ongewettigde afwezigheid.

Onbetaald verlof

Zijn de verlofdagen van uw werknemer op, dan zou hij u een dag verlof zonder loon kunnen vragen. U dient hier als werkgever mee akkoord te gaan. Bijgevolg kan uw werknemer enkel mits uitdrukkelijk akkoord van uw kant een verlof zonder wedde overwegen. Als u geen akkoord geeft dan kunt u ook hier uitgaan van een ongewettigde afwezigheid.

Verlof om dwingende redenen

Verlof om dwingende redenen is een in principe onbetaald verlof dat door de werkgever toegekend wordt om een dringend familiaal of sociaal probleem op te lossen.Als de staking van de school opvoorhand werd aangekondigd, is er geen sprake van verlof om dwingende redenen. U kan als werkgever deze verlofdag uitbetalen maar zeker niet verplicht!

Klein verlet

“Klein verlet” is een recht voor de werknemer om in bepaalde heel specifieke omstandigheden afwezig te blijven van het werk met behoud van loon. Dit recht bestaat enkel in de gevallen die beperkend opgesomd worden in de wet of in een CAO (bijvoorbeeld voor het huwelijk van een werknemer, voor de communie van zijn/haar kind, …)

Staking in de school of het probleem gekoppeld aan de opvang van zijn/haar kind staat niet in deze beperkende lijst. Klein verlet kan hier dus niet gebruikt worden.

Tijdskrediet of ouderschapsverlof

Neemt uw werknemer echter al één dag per week een tijdskrediet of ouderschapsverlof op, maar valt deze dag op een ander moment van de week, dan zou u deze uitzonderlijk kunnen omwisselen.

U werknemer kan niet zomaar een dag verlof nemen met tijdskrediet of ouderschapsverlof. Hiervoor dient eerst een strikte procedure te worden gevolgd.

Wanneer een werknemer in het kader van een tijdskrediet bijvoorbeeld elke vrijdag thuis is om voor zijn/haar kind te zorgen, dan zou hij/zij uitzonderlijk kunnen thuisblijven op woensdag 13 februari, maar dan wel komen werken op vrijdag 15 februari.