Besox

Recht op 1/5de tijdskrediet bij twee deeltijdse jobs

15 juni 2017

De cao nr. 103ter voorziet dat werknemers die twee deeltijdse jobs combineren bij twee verschillende werkgevers ook tijdskrediet kunnen genieten onder de vorm van een 1/5de vermindering van de prestaties. Voorwaarde is wel dat beide deeltijdse jobs samen minstens een voltijdse job omvatten en dat de werkgever toestemming geeft.

Vanaf 1 juni 2017 kan een werknemer die twee deeltijdse jobs combineert bij twee verschillende werkgevers ook uitkeringen ontvangen bij opname van een 1/5de tijdskrediet.

Hiertoe moet de werknemer cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de werknemer heeft terzelfdertijd twee deeltijdse tewerkstellingen bij twee werkgevers;
  • de som van de tewerkstellingsbreuken van beide tewerkstellingen is in totaal minstens het equivalent van een voltijdse tewerkstelling;
  • de werkgever stemt ermee in;
  • de vermindering van de prestaties met 1 dag of twee halve dagen per week resulteert in een vermindering in arbeidsduur van 1/5deo.v. de voltijdse arbeidsduur bij de werkgever bij wie het 1/5de tijdskrediet wordt opgenomen. Indien de vermindering wordt opgenomen onder de vorm van een vermindering van de prestaties bij elk van de twee werkgevers wordt de vermindering proportioneel verdeeld over beide werkgevers, zodat deze samen een vermindering van 1/5de bedragen t.o.v. de gewogen voltijdse arbeidsduur. In deze laatste situatie moet de aanvangs- en einddatum van de periode van vermindering van prestaties bij beide werkgevers identiek zijn.

 

Bron: K.B. van 23 mei 2017 tot wijziging van het K.B. van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, B.S. 1 juni 2017.