Besox

Tijdskrediet: flexibele werkregelingen in het kader van cao nr. 162 worden geneutraliseerd

20 oktober 2022

Voor de uitoefening van het recht op vermindering van de prestaties in het kader van tijdskrediet moet de werknemer gedurende een periode van 12 maanden (voor een tijdskrediet met motief) of 24 maanden (voor een landingsbaan) gewerkt hebben volgens een bepaalde arbeidsregeling.

Bepaalde periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst worden gelijkgesteld met een periode van tewerkstelling. Andere periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst worden geneutraliseerd en verlengen dus de referteperiode.

Binnen de Nationale Arbeidsraad werd op 27 september 2022 een nieuwe nationale cao nr. 103/6 gesloten.

Deze cao neutraliseert de vermindering van de arbeidsprestaties of aanpassing van het werkpatroon ingevolge de opname van een flexibele werkregeling voorzien door de cao nr. 162 van 27 september 2022.

De periode van opname van een flexibele werkregeling telt dus niet meer voor de tewerkstellingsvoorwaarde en verlengt de periode van 12 maanden of 24 maanden.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/6 van 27 september 2022 tot aanpassing van de cao nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, www.nar-cnt.be.