Besox

Omzetting richtlijn werk en privéleven: Opzeggingsvergoeding bij tijdskrediet en thematische verloven

7 november 2022

De Wet van 7 oktober 2022 verduidelijkt de berekening van de opzeggingsvergoeding bij een ontslag van een werknemer in tijdskrediet of thematisch verlof. Het gaat specifiek om een werknemer die tijdelijk zijn arbeidsprestaties vermindert in het kader van tijdskrediet of thematisch verlof.

Rekening houdend met de huidige regelgeving was er regelmatig discussie of er nu rekening gehouden moest worden met de verminderde prestaties en dus het verminderde loon, of met loon alsof de vermindering van prestaties niet had plaatsgevonden. In de nieuwe wet wordt dit verduidelijkt.

Vanaf 10 november 2022 geldt de volgende regeling: Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd tijdens een periode van verminderde prestaties in het kader van tijdskrediet of thematisch verlof, zal bij de berekening van de opzeggingsvergoeding rekening worden gehouden met het loon waarop de werknemer krachtens zijn arbeidsovereenkomst recht zou hebben gehad als hij zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. Dit op voorwaarde dat de vermindering van de arbeidsprestaties van bepaalde duur is.

Opgelet: Een werknemer in tijdskrediet of thematisch verlof is beschermd tegen ontslag. Een ontslag kan enkel om redenen die vreemd zijn aan het tijdskrediet of thematisch verlof.

Bron: Wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven, BS 31 oktober 2022.