Besox

Psychosociale risico’s op het werk: is uw arbeidsreglement in orde?

7 maart 2017

Wij stellen regelmatig vast dat het arbeidsreglement van sommige ondernemingen (nog) niet is aangepast aan de wetgeving inzake psychosociale risico’s. Deze wetgeving dateert nochtans al van 2014.

In het arbeidsreglement moeten onder meer de contactgegevens vermeld worden van de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten.

Het arbeidsreglement moet ook de procedures beschrijven waarvan een werknemer, die meent dat hij het slachtoffer is van een psychosociaal risico, gebruik kan maken.

Indien uw arbeidsreglement in dit kader nog niet in orde is, raden wij u aan om dit zo snel mogelijk te doen!

De normale procedure voor de wijziging van het arbeidsreglement (aanplakking, register kennisgeving, …) moet niet worden gevolgd. De wijziging moet wel bekend gemaakt worden aan de werknemers en de inspectie.