Besox

Online neerlegging arbeidsreglement voortaan mogelijk

28 mei 2019

Elke werkgever is verplicht om een arbeidsreglement op te stellen vanaf het ogenblik dat hij zijn eerste werknemer tewerkstelt. Dit document zal geregeld aangepast of aangevuld moeten worden (bv. bij de invoering van nieuwe uurroosters, vervangingsdagen van feestdagen,…).

Binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding van het arbeidsreglement of de wijziging ervan, moet de werkgever een afschrift bezorgen aan de Inspectie Sociale Wetten. Het afschrift moet opgestuurd worden naar de sociaal inspecteur-directiehoofd die bevoegd is voor het grondgebied waarin de maatschappelijke zetel van de onderneming of de vestiging waarin de betrokken werknemers worden tewerkgesteld is gelegen.

De FOD WASO maakte zopas bekend dat de werkgever zijn arbeidsreglement of de wijziging ervan sinds 15 mei 2019 online kan neerleggen via www.arbeidsreglement.belgie.be.

De identificatie van de werkgever gebeurt met de elektronische identiteitskaart (eID) of via Itsme. Hij heeft de mogelijkheid om zijn arbeidsreglement (of de wijziging ervan) en de bijlagen elektronisch op te laden in pdf-formaat.

Wanneer er een meningsverschil is bij de procedure voor de opstelling of de wijziging van het arbeidsreglement, kan er via dezelfde website een verzoeningsprocedure opgestart worden bij de Arbeidsinspectie – Toezicht op de Sociale Wetten.

De documenten die elektronisch worden opgeladen, worden onmiddellijk doorgestuurd naar de interne toepassingen van de administratie. Bijgevolg krijgen de werkgevers via deze methode sneller een ontvangstbewijs met de vermelding dat zij voldeden aan hun verplichting om een kopie van hun arbeidsreglement of de wijziging ervan op te sturen dan via de schriftelijke procedure.

Bron: www.meta.fgov.be, werkgever kan vanaf 15/5 arbeidsreglement online neerleggen op www.arbeidsreglement.belgie.be.