Besox

Provisie vakantiegeld

3 april 2015

Op 23 maart 2015 publiceerde de fiscus de circulaire met het bedrag van de provisies die belastingvrij mogen aangelegd worden voor de uitbetaling van vakantiegeld aan werknemers.

De bedragen die in de op 31 december 2014 afgesloten balansen zijn geboekt met het oog op de uitbetaling van het vakantiegeld aan personeelsleden in 2015, mogen als beroepskost worden beschouwd indien ze niet meer bedragen dan:

  • 18,8% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2014 werden toegekend aan bedienden;
  • 10,27% van 108/100 van de lonen die in 2014 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen.

Bron: www.fisconetplus.be, circulaire nr. 11/2015 (nr.Ci.RH.243/349.099) van 18 maart 2015.