Besox

Corona: Fiscale vrijstelling vrijwillige overuren in kritieke sectoren

22 juni 2020

In de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020 kunnen werknemers in kritieke sectoren tot 220 vrijwillige overuren presteren. Deze werknemers kunnen dus in het tweede kwartaal 120 extra overuren presteren, bovenop de reeds bestaande 100 vrijwillige overuren. Voor deze 120 extra overuren moet geen inhaalrust worden toegekend, geen overloon worden betaald en zij moeten niet aangerekend worden op de interne grens.

Er dient wel nog steeds een schriftelijke overeenkomst te worden afgesloten tussen werkgever en werknemer.

Op deze extra 120 vrijwillige overuren zijn geen belastingen verschuldigd. Dit is officieel bekrachtigd in het Belgisch Staatsblad. De bedoeling is om deze extra vrijwillige overuren ook vrij te stellen van RSZ-bijdragen, maar de RSZ heeft haar administratieve instructies nog niet in die zin aangepast.

Van zodra de RSZ-vrijstelling ook officieel is, zal het in de kritieke sectoren dus mogelijk zijn om in het tweede kwartaal van dit jaar 120 netto overuren te betalen.

Omdat er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd is op deze uren, kan de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ook niet worden toegepast.

Bron: Wet dd. 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, B.S. 11 juni 2020.