Besox

Opname vakantiedagen vóór het einde van het jaar

16 oktober 2023

Het jaar 2023 loopt stilaan ten einde. Het kan nuttig zijn om nu even na te gaan hoeveel vakantie- en ADV-dagen jouw werknemers nog hebben openstaan.

Wettelijke vakantiedagen

Jouw werknemers moeten al hun wettelijke vakantiedagen opgenomen hebben vóór 31 december 2023. In principe mogen vakantiedagen van 2023 niet worden overgedragen naar 2024. De werknemer kan ook geen afstand doen van zijn vakantiedagen.

Het uitgangspunt is steeds dat de vakantieperiode wordt vastgesteld in een individueel akkoord tussen de werknemer en de werkgever, bij gebreke aan een sector-cao of ondernemings-cao.

De werknemer kan nooit eenzijdig de datum van zijn vakantie bepalen. De werkgever kan omgekeerd ook niet de werknemer dwingen zijn vakantie op te nemen.

Als werkgever heb je wel de verplichting om erop toe te zien dat jouw werknemers al hun vakantiedagen hebben opgenomen. Om dit te kunnen aantonen, kan je de werknemers best tijdig een overzicht bezorgen met het saldo van de niet-opgenomen vakantiedagen en melden dat het verplicht is om alle vakantiedagen vóór 31 december 2023 op te nemen.

Arbeiders krijgen hun vakantiegeld via een vakantiecheque uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of door hun vakantiekas. Dit vakantiegeld is definitief verworven, ook al neemt de arbeider zijn vakantiedagen niet op.

Uitbetaling vakantiedagen

Een bediende die zijn vakantiedagen onmogelijk kan opnemen vóór het einde van het jaar door een schorsing van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschap, …), heeft recht op uitbetaling van de niet-opgenomen vakantiedagen.

Indien een werknemer zelf vrijwillig beslist om uitzonderlijk zijn vakantiedagen niet op te nemen, is het wel aangewezen om dit schriftelijk te laten bevestigen door de werknemer.

Feestdagen

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of andere inactiviteitsdag in de onderneming, moet deze vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wordt gewerkt. In ondernemingen waar niet gewerkt wordt op zaterdag en zondag, moeten er in 2023 twee feestdagen (zondag 1 januari 2023 en zaterdag 11 november 2023) vervangen worden. Indien de vervangingsdag niet collectief is vastgelegd, dan kan deze worden opgenomen in onderling overleg tussen de werkgever en de werknemer.

Deze vervangingsdagen moeten ook vóór eind 2023 worden opgenomen, aangezien anders het recht op 10 wettelijke feestdagen per kalenderjaar (voor een voltijdse werknemer) niet wordt gerespecteerd.

ADV-dagen

ADV-dagen worden toegekend om de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis te bereiken. In de wetgeving is niets voorzien omtrent de opname van ADV-dagen. Daarom is het aangewezen om de modaliteiten m.b.t. de toekenning en opname van deze dagen in de onderneming, bijvoorbeeld in het arbeidsreglement, vast te leggen.

Om de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis te respecteren, is het aangewezen om alle ADV-dagen waarop de werknemer recht heeft, op te nemen vóór 31 december 2023.

Hebt u hier vragen over? Contacteer dan één van onze HR-specialisten.

Categorie