Besox

Vakantiedagen kunnen uitzonderlijk overgedragen worden voor de zorgberoepen in de zorgsector

24 december 2021

De vakantiewetgeving bepaalt dat uw werknemers al hun wettelijke vakantiedagen opgenomen moeten hebben vóór 31 december van het desbetreffende jaar. In principe mogen vakantiedagen van 2021 niet worden overgedragen naar 2022. De werknemer kan ook geen afstand doen van zijn vakantiedagen.

De aanhoudende coronacrisis zorgde ook dit jaar voor een zeer hoge werkdruk in de zorgsector, waardoor heel wat werknemers in die sector hun vakantiedagen nog niet konden opnemen.

Daarom wil de minister van werk Pierre-Yves Dermagne net zoals vorig jaar uitzonderlijk toestaan dat de werknemers in de zorgberoepen in de zorgsectoren hun wettelijke vakantiedagen van 2021 kunnen overdragen naar 2022.

Dit is wel enkel mogelijk wanneer dit gebeurt in wederzijds akkoord tussen de werkgever en de werknemer.

Anderzijds is het ook mogelijk om in akkoord de niet-opgenomen vakantiedagen uit te betalen. Hierop zullen dan wel sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn.

Aan de sociale inspectie is gevraagd om zich in 2022 tolerant op te stellen ten aanzien van de overdracht van vakantiedagen naar 2022 voor de zorgberoepen in de zorgsectoren.

Het algemeen principe blijft wel van toepassing: werknemers moeten hun wettelijke vakantiedagen opnemen tegen uiterlijk 31 december 2021. Enkel voor de zorgberoepen in de zorgsectoren wordt dus een uitzondering toegestaan.

Er wordt niet verduidelijkt welke sectoren precies onder zorgsectoren vallen voor deze maatregel. Mochten wij hierover meer info krijgen, komen wij hierop terug. Het zijn wel enkel de zorgberoepen in de zorgsectoren die gebruik kunnen maken van deze uitzonderlijke tolerantie.