Besox

Nieuwe steunmaatregelen in het kader van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming

23 juni 2020

De Kern uitgebreid met de partijen die de federale regering steunen, heeft op vrijdag 12 juni 2020 opnieuw een akkoord bereikt over een reeks aanvullende steunmaatregelen die deel uitmaken van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming. Dit akkoord werd gesloten in aanvulling van de eerste maatregelen van 6 juni 2020.

1.Maatregelen die investeringen wensen aan te moedigen

Er werd onder meer een akkoord bereikt over de volgende concrete maatregelen:

  • De invoering van een tijdelijk nieuw tax shelter-systeem Covid-19 tot eind 2020, dat openstaat voor alle kmo’s die de gevolgen van de Covid-19-crisis hebben ondervonden;
  • Een verhoogde investeringsaftrek (25%) voor investeringen die tussen 12 maart en 31 december 2020 zijn gedaan;
  • De verhoging van 50 naar 100% van de aftrekbaarheid van kosten verbonden aan de organisatie van evenementen en de catering tot 31 december 2020;
  • Deopschorting van het btw-voorschot van december 2020;
  • Een verhoging van 10 tot 20% van het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften. Tegelijkertijd zal de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 verhoogd worden van 45 naar 60%.

2.Maatregelen met betrekking tot de arbeidsorganisatie

Dit luik bevat onder andere de volgende maatregelen:

  • Een specifieke overgang van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona naar het klassieke stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Dit overgangsstelsel van tijdelijke werkloosheid kan gebruikt worden als het bedrijf een omzetdaling van 10% optekent. De werknemer zou 2 dagen opleiding per maand werkloosheid kunnen volgen en zou 70% van zijn laatste geplafonneerde loon blijven ontvangen;
  • De mogelijkheid voor ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden om de arbeidsduur te verminderen in afwachting van de hervatting van hun normale activiteiten en om ontslagen te voorkomen, hetzij via een collectieve arbeidsduurvermindering, hetzij via het tijdskrediet, hetzij via het tijdskrediet eindeloopbaan waarvan de toegang met een uitkering zal worden verlaagd van 57 tot 55 jaar;
  • Uitbreiding van de toegang tot het corona-ouderschapsverlof. Het zal lopen tot 30 september 2020 met een verhoogde uitkering voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking;
  • De door telewerkers gemaakte kosten zullen eenvoudiger terugbetaald kunnen worden.

Opgelet: deze maatregelen moeten nog omgezet worden in de nodige wetgevende teksten. Wij houden u uiteraard verder op de hoogte zodra deze maatregelen definitief gepubliceerd zijn.

Bron: Persbericht dd. 12 juni 2020, www.premier.be.