Besox

Nieuwe loonplafonds RSZ voor inhoudingen SWT

3 februari 2020

De RSZ publiceerde op haar website de aanpassing van de grensbedragen voor de berekening van de maximale inhouding op de aanvullende vergoedingen die betaald worden bij SWT. Dit ten gevolge van een herwaarderingscoëfficiënt die werd toegepast vanaf 1 januari 2020.

De nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2020 zijn:

  • € 1.768,57 voor iemand met gezinslast;
  • € 1.468,29 voor iemand zonder gezinslast.

Bron: www.socialsecurity.be, Administratieve instructies RSZ – 2019/4.

Tags