Besox

Treinstakingen in november en december 2023

14 november 2023

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij alle spoorwegmaatschappijen voert actie in november. Een tweede 48-urenstaking werd aangekondigd voor de periode van dinsdag 5 december 2023 om 22u00 tot en met donderdag 7 december 2023 om 22u00. Er is hierdoor slechts een beperkte dienstverlening beschikbaar.

Werknemers die als gevolg van deze stakingen niet of te laat op het werk aankomen, kunnen in principe geen aanspraak maken op het loon voor de niet-gewerkte uren. De stakingen werden immers ruim op voorhand uitgebreid aangekondigd in de media, zodat zij voldoende tijd hebben om maatregelen te treffen om (tijdig) op het werk te geraken.

Werknemers die loonverlies willen vermijden, kunnen daarom in samenspraak met hun werkgever een oplossing afspreken, zoals bijvoorbeeld thuiswerk, carpooling, een dag verlof of inhaalrust.

Bron: Diverse nieuwsberichten.

Categorie