Besox

Mobiliteitsbudget uitgesteld

15 oktober 2018

Werknemers die een bedrijfswagen hebben, krijgen via het mobiliteitsbudget de gelegenheid om hun woon-werkverkeer op een andere manier in te vullen. Als ze hun bedrijfswagen inleveren, krijgen ze een jaarlijks mobiliteitsbudget dat ze in 3 pijlers kunnen besteden:

  • pijler 1: een milieuvriendelijkere wagen;
  • pijler 2: met het resterende bedrag kunnen ze een duurzaam vervoermiddel financieren (vb. openbaar vervoer of elektrische fiets);
  • pijler 3: het restsaldo kan in loon uitbetaald worden.

Het was de bedoeling dat dit mobiliteitsbudget werd ingevoerd op 1 oktober 2018, maar de start wordt uitgesteld.

Het is nog wachten op een advies van de Raad van State vooraleer de ministerraad het wetsontwerp in tweede lezing kan goedkeuren en het vervolgens naar het parlement gaat.

Bron: Diverse persberichten.