Besox

Indexatie grensbedragen mobiliteitsbudget

5 januari 2024

De wet houdende diverse fiscale bepalingen bepaalt dat de grensbedragen (maximum- en minimumbedrag) van het mobiliteitsbudget zullen worden geïndexeerd op 1 januari van elk jaar met ingang vanaf 1 januari 2024 en dit op basis van de afgevlakte gezondheidsindex.

Voor het jaar 2024 betekent dit dat het mobiliteitsbudget minimaal € 3.055 per jaar bedraagt en maximaal 1/5de van het bruto jaarloon van de betrokken werknemer, met een absolute minimumgrens van € 16.293.

Naast dit wettelijke indexmechanisme kan de werkgever ook nog steeds het mobiliteitsbudget jaarlijks indexeren volgens de bedrijfseigen regels.

Bron: Wet houdende diverse fiscale bepalingen van 28 december 2022, BS 29 december 2023.

Categorie