Besox

Minister Peeters stelt procedure voor het thuiswerkalarm voor

19 maart 2018

Om het fileleed bij uitermate slechte weersomstandigheden te beperken heeft minister van Werk, Kris Peeters, samen met het KMI een thuiswerkalarm uitgewerkt. Uit enkele testen de voorbije weken is gebleken dat de files drastisch verminderden.

Daarom heeft minister Peeters op 7 maart 2018 de officiële procedure voor het thuiswerkalarm vastgesteld.

De wettelijke basis voor het thuiswerkalarm vindt minister Peeters in de wet werkbaar wendbaar werk. Deze wet maakt het mogelijk dat ondernemingen met hun werknemers afspraken maken over de mogelijkheden en voorwaarden voor occasioneel telewerk in hun bedrijf.

Concreet is het de bedoeling dat wanneer het KMI code oranje of rood bij winterse omstandigheden uitvaardigt, dit het thuiswerkalarm in gang zet. De procedure rond thuiswerkalarm, indien voorzien binnen de onderneming, kan dan ook automatisch opgestart worden. Dit kan gebeuren voor het gehele Belgische grondgebied of voor één of enkele provincies of regio’s. Via de sociale media- en communicatiekanalen van de overheid zal de boodschap verspreid worden dat het thuiswerkalarm van kracht is. Het KMI verspreidt zelf ook de informatie over de weersomstandigheden via eigen kanalen zoals haar website en de KMI-app.
Cruciaal voor het slagen van het thuiswerkalarm is dat werkgevers en werknemers op voorhand goede afspraken maken. Minister Peeters roept bedrijven daarom op om werk te maken van een specifieke procedure voor occasioneel telewerk en daarin de mogelijkheid op te nemen om occasioneel telewerk toe te staan wanneer het KMI code oranje of rood afkondigt bij winterse omstandigheden.

Werkgevers kunnen via het arbeidsreglement of via een collectieve arbeidsovereenkomst een kader vastleggen waarbinnen de werknemers het occasioneel telewerk kunnen aanvragen.

In dat kader moeten dan minstens de volgende elementen geregeld worden:

  • de functies en/of activiteiten binnen de onderneming die verenigbaar zijn met occasioneel telewerk;
  • de procedure om het occasioneel telewerk aan te vragen en toe te staan;
  • de eventuele terbeschikkingstelling door de werkgever van de nodige apparatuur en technische ondersteuning;
  • de eventuele bereikbaarheid van de werknemer tijdens het occasioneel telewerk;
  • de eventuele vergoeding door de werkgever van de kosten verbonden aan het occasioneel telewerk.

Bij het uitwerken van een ondernemingsregeling voor occasioneel telewerk kan dus beslist worden om dit telewerk enkel voor bepaalde functies mogelijk te maken. Ook voor werknemers die niet van thuis uit kunnen werken, kan het thuiswerkalarm een positief effectief hebben. Deze werknemers zullen minder files hebben en dus vlotter op hun werk kunnen geraken.

Bron: Persbericht minister van Werk, Kris Peeters, van 7 maart 2018 en nieuwsbericht FOD WASO van 7 maart 2018.