Besox

Corona: verlenging fiscale akkoorden inzake thuiswerk door grensarbeiders

11 april 2022

Een werknemer die arbeidsprestaties verricht in een ander land, wordt in principe belast in het land waar hij zijn arbeidsprestaties verricht. Door de coronacrisis werken veel werknemers echter van thuis uit. Dit kan een invloed hebben op hun belastingen, daarom werden hierover afspraken gemaakt met de buurlanden.

België sloot met Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg overeenkomsten waarin duidelijkheid wordt verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, meer bepaald wat betreft de neutralisering van de dagen thuiswerk.

De toepassing van de overeenkomsten met Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg wordt nu verlengd tot en met 30 juni 2022.

Deze akkoorden gelden enkel voor zover de werknemer voor de betrokken dag telewerk in de werkstaat zou gewerkt hebben indien er geen coronamaatregelen zouden zijn getroffen. Deze afwijkende regeling kan echter niet worden toegepast voor thuiswerk dat werknemers verricht zouden hebben mochten er geen coronamaatregelen genomen zijn.

Bron: www.financien.belgium.be