Besox

Wat betekent het thuiswerkalarm nu weer concreet?

28 november 2019

Om het fileleed bij uitermate slechte weersomstandigheden zoveel mogelijk te beperken, werd er vorig jaar in samenwerking met het KMI een thuiswerkalarm uitgewerkt. Dit systeem moet bij weersomstandigheden die het verkeer ernstig bemoeilijken, toelaten om (occasioneel) telewerk op grotere schaal te organiseren door ondernemingen. Hierdoor kan de verkeersstroom en verkeershinder beperkt worden, hetgeen niet alleen tijdswinst voor de werknemers oplevert en het risico op ongevallen verkleint, maar ook de economische gevolgen voor de werkgevers en de impact op het leefmilieu inperkt.

De wettelijke basis voor het thuiswerkalarm ligt in de wet werkbaar wendbaar werk. Deze wet maakt het mogelijk dat ondernemingen met hun werknemers afspraken maken over de mogelijkheden en voorwaarden voor occasioneel telewerk in hun bedrijf.

Concreet is het de bedoeling dat wanneer het KMI-code oranje of rood bij winterse omstandigheden uitvaardigt, dit het thuiswerkalarm in gang zet. De procedure rond thuiswerkalarm, indien voorzien binnen de onderneming, kan dan ook automatisch opgestart worden. Dit kan gebeuren voor het gehele Belgische grondgebied of voor één of enkele provincies of regio’s. Via de sociale media- en communicatiekanalen van de overheid zal de boodschap verspreid worden dat het thuiswerkalarm van kracht is. Het KMI verspreidt zelf ook de informatie over de weersomstandigheden via eigen kanalen zoals haar website en de KMI-app.

Cruciaal voor het slagen van het thuiswerkalarm is dat werkgevers en werknemers op voorhand goede afspraken maken over de mogelijkheid om occasioneel telewerk toe te staan wanneer het KMI-code oranje of rood afkondigt bij winterse omstandigheden.

Werkgevers kunnen via het arbeidsreglement of via een collectieve arbeidsovereenkomst een kader vastleggen waarbinnen de werknemers het occasioneel telewerk kunnen aanvragen.

In dat kader moeten dan minstens de volgende elementen geregeld worden:

  • de functies en/of activiteiten binnen de onderneming die verenigbaar zijn met occasioneel telewerk;
  • de procedure om het occasioneel telewerk aan te vragen en toe te staan;
  • de eventuele terbeschikkingstelling door de werkgever van de nodige apparatuur en technische ondersteuning;
  • de eventuele bereikbaarheid van de werknemer tijdens het occasioneel telewerk;
  • de eventuele vergoeding door de werkgever van de kosten verbonden aan het occasioneel telewerk.

Bij het uitwerken van een ondernemingsregeling voor occasioneel telewerk kan dus beslist worden om dit telewerk enkel voor bepaalde functies mogelijk te maken. Ook voor werknemers die niet van thuis uit kunnen werken, kan het thuiswerkalarm een positief effectief hebben. Deze werknemers zullen minder files hebben en dus vlotter op hun werk kunnen geraken.

Bron: http://www.werk.belgie.be/thuiswerkalarm.