Besox

Loongrens betaald educatief verlof 2017-2018

10 oktober 2017

De ministerraad heeft, op voorstel van minister van Werk Kris Peeters, een ontwerp van KB goedgekeurd met betrekking tot de aanpassing van de bezoldiging die wordt toegekend voor het betaald educatief verlof.

In het kader van het betaald educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon. Dit normale loon wordt wel begrensd tot een maximum bedrag.

De grens van het normale loon voor het educatief verlof voor het schooljaar 2017-2018 stijgt naar € 2.871.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

 

Bron: Persbericht van de ministerraad van 29 september 2017, www.presscenter.org.