Besox

Specifieke regeling Vlaams opleidingsverlof schooljaar 2022-2023 gepubliceerd

4 januari 2023

Door de opname van Vlaams opleidingsverlof kan een werknemer van het werk afwezig zijn met behoud van loon. In het schooljaar 2021-2022 voorzag de Vlaamse regering een tijdelijk experiment voor het Vlaams opleidingsverlof.

De werkgever kreeg het initiatiefrecht om opleidingen voor te stellen aan de werknemers. Ook kwam er een versoepeling om te voldoen aan de minimumvoorwaarde van 32 uur opleiding. Er geldt een verlenging voor het huidige schooljaar.

Hieronder stippen we enkele aandachtspunten voor dit schooljaar aan.

Verdubbeling maximum aantal uren opleiding

Op voorstel van de werkgever krijgt de werknemer een aanvullend recht van 125 uur voor een opleiding. Dit betekent dat de werknemer recht heeft op 125 uur op initiatief van de werknemer zelf en 125 uur op initiatief van de werkgever. Op deze manier krijgt de werknemer een verdubbeling van zijn recht en kan hij zo maximaal 250 uren opleidingsverlof nemen.

Het betreft hier een gemeenschappelijk initiatiefrecht. De werkgever kan de werknemer niet verplichten om een opleiding te volgen. Het Vlaams opleidingsverlof blijft een individueel recht van de werknemer. In de aanvraag tot terugbetaling zal men melding moeten maken van de initiatiefnemer.

Versoepeling minimumvoorwaarde van 32 uur opleiding

Om gebruik te maken van Vlaams opleidingsverlof moet een opleiding minimaal 32 uur duren. Binnen een periode van 365 dagen mag je verschillende modules bij eenzelfde opleidingsverstrekker combineren om aan dat minimum te raken.

In schooljaar 2022-2023 mag je zelfs modules van verschillende opleidingsverstrekkers combineren om aan dat minimum te raken.

Deze aanpassingen zullen gelden voor het schooljaar 2022-2023 (van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023).

Loongrens schooljaar 2022-2023

In het kader van het betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden van het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon.

De werkgever mag het loon echter begrenzen tot een bepaald plafond, dat jaarlijks door de federale overheid wordt vastgelegd.

Een koninklijk besluit van 25 september 2022 legt het loonplafond voor de periode van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023, dus schooljaar 2022-2023, definitief vast op € 3.170 per maand.

Bron: Besluit van 9 september 2022 van de Vlaamse Regering tot bepaling van tijdelijke afwijkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, BS 13 december 2022.

Koninklijk besluit van 25 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 6 oktober 2022.