Besox

Jaarlijkse premie PC 200 wordt samen met het loon van mei opnieuw toegekend

4 mei 2018

Naast de ecocheques, hebben de bedienden van PC 200 (Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) sedert een aantal jaren ook recht op een jaarlijkse premie. Deze premie wordt in de loop van de maand juni uitbetaald en bedraagt in 2018 € 257,46.

Een voltijdse bediende met een volledige referteperiode, die loopt van juni 2017 tot en met mei 2018, zal recht hebben op de volledige brutopremie van € 257,46. Deeltijdse bedienden hebben recht op een pro rata premie in verhouding tot hun wekelijkse arbeidsduur.

Het effectieve bedrag van de premie wordt berekend in verhouding tot de effectieve en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode. Worden beschouwd als gelijkgestelde dagen: de schorsingen van de arbeidsovereenkomst waarvoor loon wordt betaald, de dagen vaderschapsverlof of geboorteverlof en de dagen moederschapsverlof.

Bron: CAO dd. 9 juli 2015 betreffende de koopkracht – jaarlijkse premie in het kader van de wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de jaren 2015-2016.