Besox

Jaarlijkse premie PC 200 wordt in mei opnieuw toegekend

17 mei 2017

Naast de ecocheques, hebben de bedienden van PC 200 (Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) sedert vorig jaar ook recht op een jaarlijkse premie. Deze premie wordt in de loop van de maand juni uitbetaald en bedraagt in 2017 € 252,83.

Een voltijdse bediende met een volledige referteperiode, die loopt van juni 2016 tot en met mei 2017, zal recht hebben op de volledige brutopremie van € 252,83. Deeltijdse bedienden hebben recht op een pro rata premie in verhouding tot hun wekelijkse arbeidsduur.

Het effectieve bedrag van de premie wordt berekend in verhouding tot de effectieve en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode. Worden beschouwd als gelijkgestelde dagen: de schorsingen van de arbeidsovereenkomst waarvoor loon wordt betaald, de dagen vaderschapsverlof of geboorteverlof en de dagen moederschapsverlof.

 

Bron: Sectorakkoord PC 200 2015-2016 dd. 22 juni 2015.