Besox

Inlichtingenbladen vanaf 1 juli 2019 elektronisch indienen

14 juni 2019

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt wordt, kan hij in aanmerking komen voor een ziekte-uitkering die door het ziekenfonds betaald wordt. Om na te gaan of de werknemer recht heeft op een ziekte-uitkering en om de hoogte hiervan te kunnen bepalen, dient de werkgever een inlichtingenblad in te vullen in de volgende gevallen:

  • arbeidsongeschiktheid;
  • zwangerschapsrust;
  • vaderschaps- en geboorteverlof;
  • adoptie- en pleegouderverlof.

Dit inlichtingenblad dient overgemaakt te worden aan het ziekenfonds. Voorlopig kan dit nog op papier gebeuren. Vanaf 1 juli 2019 moet dit verplicht elektronisch gebeuren via ASR.

Het getuigschrift van werkhervatting zal vanaf 1 januari 2020 ook verplicht elektronisch moeten overgemaakt worden.

Bron: www.socialsecurity.be