Besox

Definitieve overgang naar elektronische ecocheques

12 mei 2022

Eerder informeerden wij u al over een advies van de Nationale Arbeidsraad van 28 september 2021 betreffende een koninklijk besluit dat voorziet in een volledige elektronisering van ecocheques. Dit koninklijk besluit is op 28 april 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en bepaalt dat ecocheques op papieren drager tot 31 december 2021 konden worden uitgegeven. Deze ecocheques blijven evenwel geldig tot en met 31 december 2023.

In de praktijk zijn alle uitgiftemaatschappijen van ecocheques echter al eerder overgeschakeld op elektronische ecocheques en waren er al een gehele tijd geen papieren ecocheques meer te verkrijgen.

Bron: Koninklijk besluit van 31 maart 2022 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende elektronische ecocheques, BS 28 april 2022.